BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
01.07.2011

Международен детски лайънс конкурс "Плакат на мира"
ИСТОРИЯ НА КОНКУРСА

Вече 23 години Lions Clubs International организира конкурса „Плакат на мира”. Годишно в него участват около 300 000 деца на възраст от 11 до 13 години, от над 70 страни. Идеята на създателите и организаторите на конкурса е да се даде възможност на децата да нарисуват своята представа за мир и да я покажат на света.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ

Три са общоприетите критерии при оценяването на творбите, участващи в конкурса „Плакат на мира”. Те са оригиналност, въображение и способност да се изрази темата с художествени качества. Критериите са валидни при оценката на творбите на всички нива на конкурса.

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ

30 октомври 2011 - Краен срок за изпращане на творбите на адрес: 9009 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 258, “Варна Тауърс”, за Наталия Христофорова

15 - 26 ноември 2011 - Изложба на участниците в конкурса „Плакат на мира”

26 ноември 2011 – Награждаване на победителите.

01 декември 2011 – Управителят на Дистрикт 130 (Лайънс България) изпраща отличената с Първа награда творба за участие в международния конкурс в централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ.

1 февруари 2012 – Ог Централата на Лайънс Интернешънъл обявяват победителите в конкурса.

Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите се дисквалифицират.

НАГРАДИТЕ

Наградата за спечелилия първо място в Международния конкурс „Плакат на мира” е екскурзия и участие в Деня на Лайънс в Организацията на обединените нации, $5,000 и предметна награда. Церемонията по награждаването е предвидено за март 2012. Детето, спечелило приза, ще пътува до Женева с един от родителите си и с представител на Лайънс клуба - спонсор. Останалите 23-ма победители получават парична награда в размер на $500 и сертификат.

Плакатите на 24-мата финалисти ще бъдат изложени на обществени места през цялата година.

Забележка: Победителят в Международния конкурс „Плаката на мира”, организиран от Lions Clubs International, не може да участва в следващи конкурси, спонсорирани от Lions. Предоставяйки творбите си, участниците се съгласяват да съблюдават правилата на Lions Clubs International и решенията на журито.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

За да бъде номинирана за награда, трябва да сте сигурни, че Вашата рисунка отговаря на всички изисквания. Творбите, които не отговарят на правилата и условията, изброени по-долу, ще бъдат дисквалифицирани:

  • До конкурса ще бъдат допуснати творби на ученици, които са на 11, 12 или 13 - годишна възраст до 15 ноември 2011.
  • Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2011/2012 – „Децата познават мира“
  • Всяка творба трябва да бъде с размер от 33 см / 50 см до 50 см / 60 см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!
  • Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения!
  • Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.
  • До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации.
  • Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата.
  • Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите!

Забележка: Творби, направени с тебешир, въглен или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) до централата на Лайънс Интернешънъл в САШ. Не ламинирайте творбите!

Участниците поемат лична отговорност за закъснели, загубени или нечетливи творби. Lions Clubs International не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се върщат на авторите им - те стават собственост на Lions Clubs International. Изображения от плакатите на мира, участвали в конкурса, не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от Lions Clubs International.

Информация за конкурса в Интернет:

На сайта на Лайънс клуб – Варна www.lionsvarna.org ще бъдат публикувани всички отличени творби в националния кръг на конкурса.

Запитвания и заявки:

Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на e-mail: lions@lionsvarna.org

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.