BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
08.07.2011

Успешно завърши скрининга на детските ясли във Варна

Лайънс клуб Варна в партньорство с отдел "Здравно развитие" към Община Варна и СБОБАЛ – Варна прегледаха над 1100 деца във Варна


Лайънс лкуб Варна създаде организация с цел провеждане на скрининг програма за децата посещаващи яслените групи в гр.Варна с новозакупен апарат 2009 plusoptiX S Vision Screener. Програмата беше успешно реализирана съвместно от Лайънс клуб Варна, отдел "Здравно развитие" към Община Варна и СБОБАЛ – Варна. Поради задължителна необходимост да получим декларирано съгласие от страна на родителите необходимият за подготовка период да беше твърде дълъг, но днес можем да отбележим, че I фаза (за деца посещаващи яслените групи) е приключила успешно и отчитаме следните резултати:
 
1. Брой детски ясли включени в програмата – 11
2. Продължителност на програмата в работни дни – 30
3. Брой медицински лица извършили скрининга – 6
4. Брой деца участвали в скрининговата програмата - 1139
5. Брой прегледани деца, посетили лекарски кабинет в СБОБАЛ, при които апаратът е установил вероятност за отклонение от нормалните зрителни показатели – 42
6. Брой деца, при които лекар е потвърдил, че има данни за отклонения, близки до допустимите, на които е било назначено активно проследяване – 10
7. Брой деца, на които е назначено лечение – 8
 
Програмата беше изпълнена по предварително съгласуван график между партньорите. Посочените по-горе резултати са представителна извадка, предоставена ни от регистъра на СБОБАЛ, но не може да се твърди, че са окончателни. Не е изключено в близко бъдеще други родители на деца, за които апаратът е установил вероятно отклонение, да посетят специализиран лекарски кабинет за преглед в СБОБАЛ или друго здравно заведение.
 
Във връзка с лятната ваканция през следващите 2 месеца Лайънс клуб Варна няма да има активна дейност, но след вакацията е планирана II фаза на скрининг програмата на територията на други общини от област Варна, както и в гр.Варна с по- големи деца в предучилищна възраст.
 
Лайънс клуб Варна изразява специална благодарност на Кмета на община Варна г-н Йорданов, доц. Бозов, доц. Маринчева, д-р Тошев, д-р Николова и г-жа Анастасия Георгиева. Тяхното активно участие беше предпоставката за успешно реализиране на проекта във фаза I.
 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.