BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
21.09.2012

Международен детски лайънс конкурс
Международен детски лайънс конкурс "Плакат за мир" Международен детски лайънс конкурс "Есе за мир"
ИСТОРИЯ НА КОНКУРСИТЕ
Вече 24 години Lions Clubs International организира конкурса „Плакат за мир”. Годишно в него участват около 300 000 деца на възраст от 11 до 13 години, от над 70 страни. Идеята на създателите и организаторите на конкурса е да се даде възможност на децата да нарисуват своята представа за мир и да я покажат на света. Конкурсът „Есе за мир” е съвсем нова инициатива на Lions Clubs International и стартира за пръв път през 2010г. Създаден е, за да даде възможност на деца с нарушено зрение от всички краища на света чрез словото да пресъздадат и да споделят своята представа за мир.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ
Три са общоприетите критерии при оценяването на творбите, участващи в конкурсите. Те са оригиналност, въображение и способност да се изрази темата с художествени качества. Критериите са валидни при оценката на творбите на всички нива на конкурса.
КОНКУРСНИ СРОКОВЕ
30 октомври 2012 - Краен срок за изпращане на творбите на адрес: 9009 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 258, “Варна Тауърс”, за Наталия Христофорова
15 - 26 ноември 2012 - Изложба на конкурсните творби
26 ноември 2012 – Награждаване на победителите.
01 декември 2012 – Управителят на Дистрикт 130 (Лайънс България) изпраща отличените с Първа награда творби в конкурсите за плакат и есе за участие в съответния международен конкурс в централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ.
1 февруари 2013 – Ог Централата на Лайънс Интернешънъл обявяват победителите в конкурсите.
Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите се дисквалифицират.
НАГРАДИТЕ
Наградата за спечелилия първо място в Международния конкурс „Плакат за мир” е екскурзия и участие в Деня на Лайънс в Организацията на обединените нации, $5,000 и предметна награда. Церемонията по награждаването е предвидено за март 2012. Детето, спечелило приза, ще пътува до Женева с един от родителите си и с представител на Лайънс клуба - спонсор. Останалите 23-ма победители получават парична награда в размер на $500 и сертификат. Присъжда се една международна първа награда от $5,000.
Творбите на финалистите от двата конкурса ще бъдат изложени на обществени места през цялата година.
КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ
За да бъде номинирана за награда, трябва да сте сигурни, че Вашата творба отговаря на всички изисквания. Творбите, които не отговарят на правилата и условията, изброени по-долу, ще бъдат дисквалифицирани:
До конкурса ще бъдат допуснати творби на ученици, които са на 11, 12 или 13 - годишна възраст. Тази година в конкурса могат да участват деца родени от 16.11.1998 до 15.11.2001г.
Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2012/2013 – „Представи си мир“
Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения!
Всяка творба трябва да бъде с размер 33 см / 50 см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!
Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.
До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации.
Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата.
Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите!
Забележка: Творби, направени с тебешир, въглен или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) до централата на Лайънс Интернешънъл в САШ. Не ламинирайте творбите!
Изисквания към оформлението на есетата:
• да съдържат до 500 думи;
• да бъдат написани или преведени на английски език;
• да бъдат отпечатани с черен шрифт и двойно междуредие.
Не се допускат творби, които вече са били публикувани.
Творби, за които се установи, че носят белези на плагиатстване, ще бъдат автоматично дисквалифицирани и на автора ще бъде забранено участие в каквито и да било бъдещи Лайънс конкурси.
Забележка: Победителите в Международните конкурси „Плаката за мир” и „Есе за мир”, организирани от Lions Clubs International, не могат да участват в следващи издания на спечеления от тях конкурс, спонсориран от Lions. Предоставяйки творбите си, участниците се съгласяват да съблюдават правилата на Lions Clubs International и решенията на журито.
Участниците поемат лична отговорност за закъснели, загубени или нечетливи творби. Lions Clubs International не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се върщат на авторите им - те стават собственост на Lions Clubs International. Изображения от плакатите и съответно текстовете на есетата, участвали в конкурсите, не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от Lions Clubs International, но могат да бъдат ползвани от спонсориращите клубове.
Всички участници се съгласяват Lions Clubs International да ползва техните имена, снимки и творби с рекламна и образователна цел.
Информация за конкурса в Интернет:
На сайта на АКЛ Дистрикт 130 www.lions-bg.com, Лайънс клуб – Варна www.lionsvarna.org и МАЛК www.lionsclubs.org ще бъдат публикувани всички отличени творби в националния кръг на конкурсите, а на www.lionsclubs.org ще бъдат публикувани всички отличени творби в международния кръг на конкурсите.
Запитвания и заявки:
Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на e-mail: lions@lionsvarna.org
 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.