BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
15.10.2012

Междунaрoдния ден на белия бастун
Зонален информационно-дарителски проект по повод Междунaрoдния ден на белия бастун - 15 октомври 2012

През 1930 г. президентът на Лайънс Клуб Пеория, Илинойс, въвежда белия бастун за слепите хора. През 1970 година 15-ти октомври е обявен за Международен ден на белия бастун от президента на Международната федерация на слепите. За първи път в България денят се отбелязва през 1980 г.

На 15 октомври 2012, Зона”Черно море”, АЛК България Дистрикт 130 организира Зонален информационно-дарителски проект за отбелязване на Международния ден на белия бастун. Клубовете от Зоната нямаха нужда от убеждаване и се включиха в общия проект с лъвско сърце. Специално изготвени и отпечатани за този проект листовки „Как да помогнем на човека с белия бастун” бяха доставени на Клубовете в Зоната, чието раздаване те организираха по свой избор. Информационната кампания бе открита едновременно в 11 часа в четирите града от Зоната – Разград, Силистра, Добрич и Варна. Успоредно с разпространението на листовките бяха осъществени срещи с организации на незрящи, посещение в училище за деца със зрителни проблеми, бяха организирани ролеви игри, които да подскажат на зрящите как се чувстват хората с бял бастун, бяха подарени бастуни на нуждаещи се и деца рисуваха на тема „Белия бастун”. Кампанията бе сериозно отразена от местни и електронни медии.

Листовката „Как да помогнем на човека с белия бастун” (публикувана в предишния брой на бюлетина - б.р.) бе разпространена и по каналите на интeрнет съвместно с листовката „Запази зрение” на ЛК София Киберсофия на принципа „Предай нататък”. Ванко Иванов, Председател на Зона „Черно море” изказа лична благодарност на Лъвовете от ЛК Варна, ЛК Академика Варна, ЛК Силистра, ЛК Разград и ЛК Добрич за активното участие в общия зонален проект и творческия подход в отбелязване на Международния ден на белия бастун по места.

Координатор на проекта:
Силвия Иванова-Балтаджиева
Вицепрезидент, ЛК Варна

ЛК Добрич

Днес беше отбелязан Международният ден на белия бастун в Добрич, Варна, Разград и Силистра Пред чешмата на Лайънс в центъра на Добрич се събраха хора с нарушено зрение от ХобиСклуб и Съюза на слепите. „ Моята мечта и желанието на всички членове от Лайънс Клуб е заедно да работим за достъпна среда в нашия град за хората в неравностойно положение”, заяви президентът на добричката организация Атанас Атанасов. По инициатива на Дистрикт председателя на Зона "Черно море" на Асоциацията на Лайънс Клубовете България, Дистрикт 130 – Ванко Иванов, днес бяха подарени два бели бастуна на Хобис и Съюза на слепите. Те символично представят дарението, което ще направи Лайънс Клуб Добрич от инструменти за мобилност на всички членове на двата клуба, които имат нужда от тях.

Партньор в информационно - дарителската кампания в Добрич бяха доброволците от Българския младежки червен кръст. Момчетата и момичетата разпространиха листовки "Как да помогнем на човека с белия бастун", която съдържа основни правила, които трябва да спазваме при комуникация и оказване на помощ на незрящи хора. Момчетата се подложиха и на своеобразен тест как се справя човек със зрителни затруднения в оживената градска среда. Един от доброволците Слави сподели, че с помощта на белия бастун, като допълнение на сетивата му, се е ориентирал в наличието на препятствия – ограда и човек, които трябва да заобиколи. По инициатива на Зоналния Председател на Лайънс Ванко Иванов, кампанията днес обхвана и градовете Варна, Разград и Силистра, където Международният ден на белия бастун бе отбелязан с различни мероприятия.

Надежда Карапанчева

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.