BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
14.11.2012

Проект “Епидемията Диабет”
По повод Световния ден на борба с диабет Зона "Черно море" съвместно с Дистрикт комисия "Работа с деца" подготви и реализира общ информационен проект. 

Клубовете от зоната разпространиха 3000 листовки “Епидемията Диабет” изготвени от ДП на комисия "Работа с деца", АЛК Д-130 и Вицепрезидент на ЛК Варна, лайън Силвия Балтаджиева и отпечатани от и по дизайн на паст президент ЛК Варна, Георги Филипов. Членове на ЛК Варна и лайънс-доброволци разпространиха 600 листовки в административни офиси, търговски центрове, здравни заведения и болнични кабинети, структури за работа с деца и младежи в общината.

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.