BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
19.08.2014

Лайънс посещение от Abdul-Karim, Président Fondateur Libreville Hermès (District 403 B) & Charter President Beirut Central District Hermès Lions Club (District 351)
На 18 август във Варна бе Abdul-Karim, Président Fondateur Libreville Hermès (District 403 B) & Charter President Beirut Central District Hermès Lions Club (District 351) придружен от Lion Yolla Kobeissi. Президентът на ЛК Варна покани високите гости в Лайънс скрининг центъра, на Бул."Осми Приморски полк" 67 А, и им разказа за безплатните скринингови програми и информационните и дарителски кампании, довели клуба до титлата "Клуб на годината-активности" на Дистрикт 130 България за мандат 2013-2014. Обучени, в работа със скрининговата апаратура в лайънс центъра, доброволци направиха демонстрация на очен скрининг. Заинтригувани от това което виждат и чуват, гостите снимаха Лайънс центъра, модерната апаратура, таблата с отчетите за проведените безплатни прегледи (в центъра и в детските ясли) и споделяха с топли думи провокираните у тях положителните емоции. Г-н Абдул Карим и г-жа Силвия Балтаджиева взеха решение за побратимяване, което да се осъществи по време на LCI Europa Forum 2016 в София. Срещата завърши с ритуална размяна на флагчетата на Лайънс клуб Варна(Дистрикт 130) и Beirut Central District Hermès Lions Club (District 351) и книжки на дистриктите. Лайънс движението ни прави още по-силни, обединявайки ни в желанието ДА СЛУЖИМ на своите общности.

 

 

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.