BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
07.10.2014

Темата на Международен детски лайънс конкурс "Плакат за мир" за 2014-2015г. е „Мир, любов и разбирателство“ ("Peace, Love and Understanding")
Международен детски лайънс конкурс "Плакат за мир"

Тема за 2014-2015г.: „Мир, любов и разбирателство“ ("Peace, Love and Understanding")

http://www.lionsclubs.org/EN/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php

ИСТОРИЯ НА КОНКУРСА

Вече 26 години Lions Clubs International организира конкурса „Плакат за мир”. Годишно в него участват над 350 000 деца на възраст от 11 до 13 години, от над 70 страни. Идеята на създателите и организаторите на конкурса е да се даде възможност на децата да нарисуват своята представа за мир и да я покажат на света.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТВОРБИТЕ

Три са общоприетите критерии при оценяването на творбите, участващи в конкурсите. Те са оригиналност, въображение и способност да се изрази темата с художествени качества. Критериите са валидни при оценката на творбите на всички нива на конкурса. Обявената тема за 2014-2015г. е „Мир, любов и разбирателство“

КОНКУРСНИ СРОКОВЕ

15 ноември 2014 – Краен срок за Лайънс Клубовете от Дистрикт 130 – България да популяризират конкурса по места и да номинират 5 рисунки които да продължат надпревара на национално ниво. Населени места, в които няма изградена учреден лайънс клуб ще изпратят творбите си директно на посочения по- долу адрес

30 ноември 2014 - Краен срок за изпращане на творби за участие на адрес: 9004 Варна, ул. „Кирил Шиваров“ №1 - партер, за Стефан Георгиев („НБС-Инженеринг“ ООД Варна)

30 ноември 2014 – Национална конкурсна комисия оценява творбите и номинира творбата която ще продължи участие на международно ниво

01 декември 2013 – Управителят на Дистрикт 130 (Лайънс България) изпраща отличената с Голямата награда творба за участие в международния конкурс в централата на Лайънс Интернешънъл в САЩ

15 декември 2014 – Дистрикт управителя или назначен от него представител връчва наградите на победителите от националния конкурс

01 февруари 2015 – От Централата на Лайънс Интернешънъл обявяват победителя в международния конкурс. 
Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите, се дисквалифицират.

НАГРАДИТЕ

Управителя на Дистрикт 130 – България ще връчи следните награди за победителите от националния конкурс: Голяма награда – 300 лв., I награда – 250 лв., II награда – 200 лв., III нграда – 150 лв. Лайънс Интернешънъл ще излъчи 24 финалиста в Международния конкурс „Плакат за мир”. Наградата за спечелилия първо място е екскурзия и участие в Деня на Лайънс в Организацията на обединените нации, $5,000 и предметна награда. Детето, спечелило приза, ще пътува до мястото на церемонията с един от родителите си и с представител на Лайънс клуба - спонсор. Останалите 23-ма победители получават парична награда в размер на $500 и сертификат. Творбите на финалистите ще бъдат изложени на обществени места през цялата година.

КОНКУРСНИ ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ

За да бъде номинирана за награда, трябва да сте сигурни, че Вашата творба отговаря на всички изисквания. Творбите, които не отговарят на правилата и условията, изброени по-долу, ще бъдат дисквалифицирани:

 • До конкурса ще бъдат допуснати творби на ученици, които са на 11, 12 или 13 - годишна възраст към 15.11.2014г. Тази година в конкурса могат да участват деца родени от 16.11.2000 до 15.11.2003г.

 

 • Творбите трябва да отговарят на обявената тема за 2013/2014 – „Мир, любов и разбирателство“.
 • Автора надписва творбата си на гърба със следната точна информация:
 • Три имена на участника
 • Навършени години и дата на раждане
 • Постоянен адрес
 • Три имена на родител/настойник
 • Телефон за връзка с участника и/или родителя
 • Имейл за връзка с участника и/или родителя
 • Училище в което учи участника
 • Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения!
 • Всяка творба трябва да бъде с размер 33 см / 50 см. Не ламинирайте и не поставяйте произведението си в рамка!
 • Творбите трябва да са оригинали. Не се приемат копия.
 • До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации.
 • Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна. Подписи или инициали се допускат само на гърба на творбата.
 • Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите!

 

Забележка: Творби, направени с тебешир, графит или пастел трябва да бъдат запечатани с фиксиращ спрей. По този начин ще бъде предотвратено размазването на рисунъка при транспортирането му (като руло) до централата на Лайънс Интернешънъл в САШ. Не ламинирайте творбите!

 

ВАЖНО! Победителите в Международния конкурс „Плакат за мир”, организиран от Lions Clubs International, не могат да участват в следващи издания на конкурса.

Предоставяйки творбите си, участниците се съгласяват да съблюдават правилата на Lions Clubs International и решенията на журито.

Участниците поемат лична отговорност за закъснели, загубени или нечетливи творби. Lions Clubs International не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се върщат на авторите им - те стават собственост на Lions Clubs International. Изображения от плакатите, участвали в конкурса, не могат да бъдат използвани без писмено разрешение от Lions Clubs International, но могат да бъдат ползвани от спонсориращите клубове.

Всички участници се съгласяват Lions Clubs International да ползва техните имена, снимки и творби с рекламна и образователна цел.

 

Допълнителна информация за конкурса е публикуване в Интернет:

На сайта на МАЛК www.lionsclubs.org, АКЛ Дистрикт 130 www.lions.bg и Лайънс клуб – Варна www.lionsvarna.org. Ще бъдат публикувани отличените творби в националния кръг на конкурса, а на www.lionsclubs.org ще бъдат публикувани всички отличени творби в международния кръг на конкурса.

 

Запитвания: Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на e-mail: stefan.petrov.georgiev@gmail.com на вниманието на Стефан Георгиев – председател на комисия „Плакат за мир“ към Дистрикт 130 - България

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.