BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
23.06.2015

Лятно благотворително лайънс парти 2015
На 20 юни 2015 година в атмосферата на лятно парти, ние лъвовете от ЛК Варна разказахме, какво сме направили за своята общност през изтеклия мандат и празнувахме, заедно с нашите приятели, нашите успехи! Президентът на изтичащия мандат, под аплодисментите на присъстващите, Силвия Иванова-Балтаджиева очерта 12 опорни пункта на активите на клуба за последните 12 месеца. Благодари на нашите спонсори за отзивчивостта и подкрепата на нашите лайънс каузи. Благодари и на медиите за това, че споделяха с обществеността, това което правим и в какво отдаваме емоционална, интелектуална и финансова енергия.

Вице дистрикт управителя, Момчил Корназов прочете Лайънс клетвата заедно с новоприетите 9 лайънс члена на клуба. Президентите за изтеклия и новия мандат и спонсорите на новоприетите закачиха лайънс значки на всеки един от тях. Лайън Корназов им раздаде поименни сертификати за членство в световното лайънс движение. Конституирахме първият в България студентски лайънс клон.

Споделихме нашите каузи за мандат 2015-2016: продължаваме скрининговите си програми и включваме нова кауза - Превенция на захарния диабет. Присъстващите вложихме общо 6000 лева, лични средства за тези каузи.

Нашият лайънс приятел, Георги Филипов получи от МАЛК значка за 15 години лайънс служба. Приветстваме това признание за лъва, който и след неговите три мандата остана опора в делата на ЛК Варна.

В 12 часа тортата с логото на клуба бе срязана ритуално от двамата президенти и г-жа Силвия Иванова-Балтаджиева предаде лайънс камбаната на Георги Костадинов, чийто първи удар по нея отбеляза старта на новия мандат.

Снимки от събитието: тук

 

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.