BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

members
 

Георги Костадинов

Паст Президент 2015-2016

kostadinov.g@gmail.com

КЛИФ Инвест

Нина Кожухарова

Паст Президент 2012-2013

nina121963@yahoo.com

Ауреус пропъртийс

Мариана Григорова

Паст Президент 2009/2010

adv_mgrigorova@abv.bg

Адвокат

Емилия Сиракова

Паст Президент 2008/2009

em_sirakova@abv.bg

Адвокат

Георги Филипов

Паст Президент 2003/2006

george@fil.bg

ФИЛ ООД

Светлана Георгиева

Паст Президент 2001/2002

georgieva@eurolex-bg.com

Адвокат Софийска адвокатска колегия, собственик на “Еуро Лекс” консултанска фирма

Д-р Светла Николова

 

snikol@abv.bg

Детски очен център „Изгрев“

Красимира Калчева

 Паст Президент 2016-2018

inhom@abv.bg

ИНХОМ ООД

Надежда Стефанова

 

nadiastefanovа12@abv.bg

Фармацевт

Д-р Даниела Митова КМН

 

danimitova74@gmail.com

АМЦСМП "Света Петка" гр. Варна, Офталмолог

Росица Стойкова 

Президент 2018-2019

galen2000@abv.bg

Аптеки Гален

Любов Момчева

  ljubov.momcheva@abv.bg  
 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.